TOP-7.1.1-16-H-033-10

Innovatív lokális hálózatosodást támogató rendezvénysorozat fejlesztése

TOP CLLD HELYI FELHÍVÁS

A helyi felhívás címe: Innovatív lokális hálózatosodást támogató rendezvénysorozat fejlesztése
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-033-10

A pályázati dokumentáció letöltése

Közlemények

TOP-7.1.1-16-H-033-10 kódszámú,"Innovatív lokális hálózadosodást támogató rendezvénysorozat fejlesztése" című helyi felhívásra benyújtott pályázatok kötelező melléklete a szakmai megalapozó tanulmány, amely a dokumentáció fül alatt érhető el.
A TOP CLLD Innovatív lokális hálózatosodást támogató rendezvénysorozat fejlesztése címmel és TOP-7.1.1-16-H-033-10 kódszámmal megjelent Helyi Felhívás az alábbiak szerint módosul: Jelen felhívás esetében a támogatást igénylők köre kibővítésre került.
A TOP CLLD Innovatív lokális hálózatosodást támogató rendezvénysorozat fejlesztése címmel és TOP-7.1.1-16-H-033-10 kódszámmal megjelent Helyi Felhívás az alábbiak szerint módosul: Jelen felhívás esetében a benyújtási határidő hosszabbításra került, melynek értelmében a helyi támogatási kérelmek benyújtási határideje 2020. augusztus 24-ére módosul.
A TOP CLLD Innovatív lokális hálózatosodást támogató rendezvénysorozat fejlesztése címmel és TOP-7.1.1-16-H-033-10 kódszámmal megjelent Helyi Felhívás az alábbiak szerint módosul: Jelen felhívás esetében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 15 240 000 Ft-ról 21 426 950 Ft-ra módosul, illetve a támogatott támogatási kérelmek várható száma 10-12 db-ról 10-15 db-ra módosul.
A TOP CLLD Innovatív lokális hálózatosodást támogató rendezvénysorozat fejlesztése címmel és TOP-7.1.1-16-H-033-10 kódszámmal megjelent Helyi Felhívás az alábbiak szerint módosul: Jelen felhívás esetében a benyújtási határidő hosszabbításra került, melynek értelmében a helyi támogatási kérelmek benyújtási határideje 2020. szeptember 7-ére módosul.
A TOP CLLD Innovatív lokális hálózatosodást támogató rendezvénysorozat fejlesztése címmel és TOP-7.1.1-16-H-033-10 kódszámmal megjelent Helyi Felhívás az alábbiak szerint módosul:
  • 1. A pályázati felhívás 16. oldalán a 4.3.1. A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának a határideje és módja fejezetben a benyújtási határidő hosszabbításra került, amely 2020. október 30.-ára módosult.
  • 2. Pályázati felhívás 22. oldalán az 5.3. A támogatás mértéke és összege fejezet a) pontja az alábbiak szerint módosult: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1.000.000 Ft, maximum 2.000.000 Ft. Az utolsó értékelési határnapig rendelkezésre álló forrás 6.068.941 Ft.